Essence of France, may 2013

This slideshow requires JavaScript.

The “catalogue” text:

Essence of France” is een opstapeling van verwijzingen naar haar visie over Frankrijk waardoor het en sterk symbolisch karakter krijgt. Volgens Lisbeth rust het Frankrijk van nu op de schouders van Charles de Gaulle. Charles de Gaulle is zowel de “stamvader” van de 5e Republique en een schakel naar het verleden.

De titel is een verwijzing naar de “kern” van wat Frans is en tevens een speelse verwijzing naar de geraffineerde geur van parfums, wijn en van eten. Dit wordt benadrukt met een vleugje Frans lavendelolie. De blauwe kleur symboliseert de waardigheid waarmee de Fransen zich dragen, dat soms overslaat naar arrogantie. -Eigenschappen dat juist een neus goed verbeelden. De rode binnenkleur staat voor de passie dat altijd aanwezig is. Tenslotte onderstreept een geluidscompositie nogmaals de kernwaarden van de Fransen zoals Lisbeth ze opvatten, met een kritische knipoog verzorgd door Serge Gainsbourg.

For an extended explanation: Extended explanation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.