Bird IV

Bird IV

Bird IV, 2022:

Ceramic assembled from various shapes thrown on the wheel using my own recycled clay mix and decorated using my own satin titanium clear glaze, own black shiny glaze, yellow engobe and cobalt oxide. Fired to 1220ºC.

About Bird IV:

I believe, that the viewer finishes a piece of art with his or hers own impressions, interpretations and associations, giving the piece its unique meaning to this unique viewer. Thus, one piece of art can potentially contain countless and evolving meanings, enriching it in a way not possible if it was to be understood with only the meaning bestowed upon it by its maker.

I would call Bird IV a “what you see is what you get” piece but with a twist infusing it with life. I do not attempt to make an anecdotal piece, nor to impose a meaning nor an interpretation. You can see how Bird IV has been put together, each part is clearly identifiable and they assemble into something you can recognise. The slight movement of the body and of the head makes it alive, quizzical or as if it’s paying attention to something or someone, on the verge of engagement. This is a core value in my work, I always strive for my artwork to exude life, to let it want to engage, often in a contained and timid way, unimposing.

I am particularly pleased with how the recycled clay mix played out in this piece. The various clay types are clearly visible in the striations in the thrown parts and in such a way, that they enhance the piece. I have used the blue coloured cobalt oxide sparingly to keep the striations visible, except where it has been used to accentuate carved lines as well as the assembly lines.

I recycle all my scraps, sludge and glazes into new clay, making every piece unique not only in form but also in its basic material. It introduces a degree of coincidence into the work, releasing me from being over controlling. It is not without risks as the various clay types have different shrinking rates and react differently with the glaze. Mostly it works, occasionally the piece shatters during drying or in the kiln.

I mix my own glazes from naturally occurring minerals and use simple and non-poisonous glaze ingredients. As a consequence, I have to burn the piece at a fairly high temperature as the above constraints yield high fire glazes.

Bird IV, 2022:

Keramikskulptur sammensat af 5 dråbeformer drejet på en drejeskive med egen blanding af genbrugt ler og dekoreret med egne glasurer og engober og blå koboltoxid. Brændt til 1220ºC

Uddybning:

Det er min mening, ​​at beskueren fuldender et kunstværk med sine egne indtryk, fortolkninger og associationer, hvilket giver værket sin unikke betydning for denne unikke beskuer. Således kan ét kunstværk indeholde utallige og forandrelige betydninger, som beriger det på en måde, der ikke er muligt, hvis det kun skulle forstås med den mening, som dets skaber har givet det.

Jeg betragter Bird IV som et “hvad du ser, er hvad du får” -kunstværk med en twist, der giver det liv. Jeg forsøger ikke at lave et anekdotisk stykke kunst, ej heller at påtvinge en mening eller en fortolkning. Du kan se, hvordan Bird IV er blevet opbygget, hver del er tydeligt identificerbar, og delene samles til noget genkendeligt. Den lille bevægelse i kroppen og i hovedet gør statuen levende, den er spørgende eller måske er den opmærksom på noget eller nogen, den er på grænsen til at blande sig. De sorte øjne forstærker dette indtryk.

Dette er en kerneværdi i min kunst; jeg stræber efter, at mine kunstværker udstråler liv, at de virker engageret uden at være påtrængende.

Jeg er ganske tilfreds med, hvordan blandingen af forskellige slags genvundne lerarter kommer til udtryk i Bird IV. De forskellige lerarter er tydeligt synlige i striberne i de drejede dele og på en sådan måde, at de forstærker værket. Jeg har brugt den blå koboltoxid sparsomt for at holde disse striber synlige undtagen der, hvor kobolten har været brugt til at fremhæve linjerne.

Jeg blander alle mine ler-rester og glasurer til nyt ler, hvilket gør hvert værk unikt, ikke kun i form, men også i dets grundmateriale. Det introducerer en vis grad af tilfældighed i værket, og frigør mig for at være overkontrolerende. Det er ikke uden risici, da de forskellige slags ler har forskellige krympninger og reagerer forskelligt med glasurene. For det meste går det godt, men af og til revner eller smuldrer værket under tørring eller i ovnen.

Jeg blander mine egne glasurer fra naturligt forekommende mineraler og bruger simple, ufarlige glasuringredienser. Konsekvensen deraf er, at jeg er nødt til at brænde mine værker ved en ret høj temperatur, da ovenstående begrænsninger giver glasurer med høje smeltetemperaturer. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.