Beasts II (1-9)

A serie of 9 unique life forms denominated “Beasts II”

Beast I, 2015

Fishy, 2014

(sold)
Fascinated by the form, exploring the same cone-cut-out …

I was in a rush to ready my fish sculptures for an exhibition but had no proper plinth for them. Scrambling for a solution, the idea of making them out of plaster seemed to come from nowhere. Initially I considered it a temporary solution, but when finished it was obviously a perfect match to the fish.

Going somewhere …, 2014

This is a scaled down imprint of my right foot, made for an exhibition themed “voyage.”

I was remodelling our attic and the floor was quite dusty from sanding plaster from the ceiling. I lightly moistered a coloured paper and placed my foot on it. I scanned the resulting image and scaled it down to a size that would fit in the kiln of my friend Ada van Werkhoven.

Eggdyfying, 2014

Eggdyfying, or “egg multiples.” Ceramic eggs made from moulds from 9 different hardboiled eggs. You can read more on the “multiples” on the “insights page

 

 

Essence of France, may 2013

The “catalogue” text:

Essence of France” is een opstapeling van verwijzingen naar haar visie over Frankrijk waardoor het en sterk symbolisch karakter krijgt. Volgens Lisbeth rust het Frankrijk van nu op de schouders van Charles de Gaulle. Charles de Gaulle is zowel de “stamvader” van de 5e Republique en een schakel naar het verleden.

De titel is een verwijzing naar de “kern” van wat Frans is en tevens een speelse verwijzing naar de geraffineerde geur van parfums, wijn en van eten. Dit wordt benadrukt met een vleugje Frans lavendelolie. De blauwe kleur symboliseert de waardigheid waarmee de Fransen zich dragen, dat soms overslaat naar arrogantie. -Eigenschappen dat juist een neus goed verbeelden. De rode binnenkleur staat voor de passie dat altijd aanwezig is. Tenslotte onderstreept een geluidscompositie nogmaals de kernwaarden van de Fransen zoals Lisbeth ze opvatten, met een kritische knipoog verzorgd door Serge Gainsbourg.

For an extended explanation: Extended explanation

Grid B Lock, 2012

Want to know more? Go to “Insights on Grid B Lock
(Sold)

Community, 2011-2012

Habitat, 2010